O MNIE

Witam Państwa na oficjalnej stronie internetowej mojej Kancelarii. Nazywam się Tomasz Jackowski, jestem radcą prawnym i członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Ukończyłem studia prawnicze na wydziale prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Byłem seminarzystą w katedrze Materialnego Prawa Podatkowego, gdzie obroniłem pracę magisterską na temat przedawnienia w prawie podatkowym. Już w trakcie studiów poznawałem praktyczne aspekty pracy w zawodzie, m.in. pomagając ludziom w studenckich punktach pomocy prawnej organizowanych przez fundacje.
Po studiach odbyłem aplikację radcowską, po czym złożyłem z wynikiem pozytywnym egzamin zawodowy na radcę prawnego (m.in. z wynikiem bardzo dobrym z zakresu prawa cywilnego).

W trakcie aplikacji pracowałem w łódzkich kancelariach, gdzie zdobywałem doświadczenie zarówno w zakresie obsługi klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

Od 2016 r. prowadzę własną Kancelarię radcy prawnego w Rawie Mazowieckiej.

Jako radca prawny prowadzę sprawy Klientów zarówno na etapie sądowym (reprezentacja w Sądzie), jak i na etapie przedsądowym (bieżące doradztwo prawne).

Każdą sprawę rozpatruję indywidualnie, kierując się interesem Klienta.

Zakres działalności

ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI / WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Prowadzę bieżącą działalność w zakresie odzyskiwania należności na rzecz Klientów. Podstawy braku zapłaty są różne (może być to zarówno niezapłacona faktura, niewykonana usługa, jak i odszkodowanie za wypadek, czy też zwrot środków po odstąpieniu od umowy). Każdą sprawę rozpoczynam od szczegółowej analizy stanu faktycznego, gdzie wskazuję na różne możliwe warianty zakończenia sprawy.

E-SĄD

Posiadam konto dla celów elektronicznego postępowania upominawczego (E-SĄD W LUBLINIE), dzięki czemu mogę składać i bardzo często składam pozwy przez internet. Konto w E-SĄDZIE pozwala mi na masową obsługę Klientów w zakresie windykacji.

POMOC PRAWNA DLA DŁUŻNIKÓW

W ramach swojej praktyki pomagam Klientom w sprawach, w których występują jako dłużnicy (np. sprawy o zapłatę przedawnionych rat kredytów). Zdarza się, że o istnieniu takiego roszczenia Klient dowiaduje się dopiero po doręczeniu mu nakazu zapłaty, czy też już od komornika, ponieważ nakaz zapłaty został wysłany pod zły adres. Takie sprawy też mogą się zakończyć pozytywnie dla Klienta. Pomoc prawna w tym przedmiocie obejmuje także bieżące doradztwo w ramach postępowania z firmami windykacyjnymi.

PROWADZENIE NEGOCJACJI UGODOWYCH

Efektywne zakończenie sprawy na jak najwcześniejszym etapie jest w mojej ocenie najlepszym rozwiązaniem dla Klienta. Staram się stosować tę zasadę w każdej sprawie, w której jest to możliwe i wszystkie strony wyrażają wolę zawarcia ugody.

SPORZĄDZANIE I ANALIZA PROJEKTÓW UMÓW

Analiza i ocena ryzyk związanych z zawarciem umowy jest bardzo ważną częścią mojej praktyki. Umowę co do zasady sporządza się na „złe czasy” – dlatego bardzo ważne jest aby została ona poprawnie sporządzona. W ramach działalności zajmuję się m.in.:

  • sporządzaniem gotowych projektów umów od podstaw
  • poprawianiem i aktualizowaniem umów już istniejących
  • analizą prawną poszczególnych postanowień umownych.

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW, FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ

Prowadzę zarówno doraźną, jak i stałą obsługę przedsiębiorców (firm), fundacji i stowarzyszeń. Zakres współpracy zależy od indywidualnych potrzeb Klienta.

PRAWO SPADKOWE

Zajmuję się bieżącym doradztwem i prowadzeniem spraw na etapie sądowym i przedsądowym w zakresie szeroko rozumianego prawa spadkowego. Prowadzę sprawy m.in. o:

  • stwierdzenie nabycia spadku
  • zachowek
  • dział spadku

oraz inne związane z dziedziczeniem.

POMOC SPOŁECZNA

Jako radca prawny zajmuję się także problematyką pomocy społecznej. Doradzam w zakresie m.in.

  • programu rodzina 500+
  • świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny)
  • świadczeń opiekuńczych (np. zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej).

Doradztwo obejmuje nie tylko ocenę przesłanek do nabycia świadczeń, ale także pomoc prawną w przypadku uchylenia decyzji przyznającej świadczenie lub wszczęcia postępowania o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH PODMIOTÓW ADMINISTRACJI

W praktyce zawodowej prowadzę także bieżącą obsługę prawną szeroko rozumianych podmiotów administracji. W tym zakresie m.in. oceniam i sporządzam projekty decyzji administracyjnych, sporządzam projekty aktów prawa miejscowego oraz projekty uchwał.

Powyżej przestawiony zakres działalności ma jedynie charakter przykładowy. Nie wykluczam podjęcia się reprezentacji Klienta w innych sprawach. Każda sprawa jest analizowana przeze mnie indywidualnie.

Adres

Al. Konstytucji 3 Maja 2 lok. 16
96-200 Rawa Mazowiecka
Biurowiec przy Centrum Handlowym
RAWA MODE